Programowanie Obiektowe: Java

Przedmiot kierunkowy dla drugiego roku Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej

Przedmiot


Koordynatorem przedmiotu jest Małgorzata Janik (malgorzata.janik@pw.~).

Regulamin dostępny jest tutaj.

OCENA

→ 70 pkt (50+20 pkt) laboratoria (laboratoria punktowane +  kolokwium)

→ 65 pkt projekt →  >  50% z projektu warunkiem zaliczenia

Wykłady


Wykład - poniedziałek 16:15 - 18:00, MS Teams.

W programie 15 godzin, realizowany przez pół semestru po 2 godziny.

Laboratoria


Zajęcia trwają 15 tygodni (2 godziny laboratorium tygodniowo). Zajęcia rozpoczynają się od pierwszego tygodnia semestru.

  • przewidzianych jest 15 zajęć laboratoryjnych (w tym 10 punktowanych, 3 projektowe, 1 kolokwium, 1 poprawy)
  • obecność jest obowiązkowa (możliwe są maksymalnie 2 nieobecności);

 

 

 

Projekt


Jest to zadanie realizowane zespołowo (w zespołach dwuosobowych).
Zaliczenie projektu polega na zaliczeniu czterech etapów kontrolnych w terminach zajęć podanych w nawiasach: ​​​​​

  • I. Specyfikacja (3),
  • II. Prototype - User Interface (5),
  • III. Release Candidate (10),
  • IV. Final (15). 

Przy ustalaniu oceny ostatecznej brane pod uwagę są oceny z etapów pośrednich: specyfikacja (0-5 punktów), prototype (minimum 25% punktów), release candidate (połowa funkcjonalności ukończona) i final (ostateczna wersja projektu).

Programowanie Obiektowe: Projekt - Prezentacja.